Eldre slit i den digitale kvardagen. No skal dei få kurs : – Får ein trøbbel er ein hjelpelaus