Kva skal til for at ungdomen flyttar tilbake til bygda? Svaret er ikkje så komplisert