Fleire tilflyttarar enn utflyttarar: – Viktig å halde på dei som er her