– 22 milliardar for å gjere vestlandsfylke skredsikre