Elevrådet ved Lærdalsøyri skule vil ikkje assosierast med dårleg oppførsel: – Me kjenner oss ikkje att