Fryktar ikkje krig, men kan stille om det skjer noko: – Me er førebudd på det meste