Ei uventa avløpsleidning forlengjar arbeidet i Gravensteinsgata