Dei har prøvd i fleire år, men ingen torer å satse – no vil kommunen sjølv ta på seg ansvaret