Lærdal kommune stengjer vatnet i Gjerde og Øyragata onsdag 09.00-16.00