Jotun IL selde grillmat på torget for inntekt til jentelag