Brannsjefen takkar snarrådig innsats, og flaks med vêret, for at ikkje det gjekk verre