Tide Buss i Sogn: 22 permiterte og færre bussruter