Riksveg 5 på Eri skal forbetrast - Her er dei som har kome med tilbod