Arbeidsulukke i Luster: Mann fekk steinmassar over seg då han jobba i røyr