Vegen til Arnafjorden vert stengd måndag grunna spyling