Stengde fjellovergangar, kolonnekøyring og snøskredfare fleire stader