Leiarutdanning er blant tiltaka som skal hindre gjennomtrekk i leiarstillingane i kommunen