Håpar kommunen kan dra nytte av pandemien inn i den komande flyktningkrisa