14 representantar vurdere å seie nei til regionreforma