Totalforbod mot open eld i Årdal og Lærdal er oppheva