Ap: Vil løfte sak om asylmottak for mindreårige opp politisk