Dette gjer Helse Førde for å unngå å måtte bruke dyre vikarar