Store utfordringar med budsjettet: – Viss vi fortset som før, er vi i ROBEK