Idrettslaget i Sogndal lanserer eige forslag for å løysa hallknipa