Bilførar var så oppteken med mobilen at han ikkje såg at han vart vinka inn til kontroll