Hotellfinansieringa såg ut til å ryka, politikarane må vurdera ny løysing