Skjerdalsvegen i Aurland er stengt etter møteulukke