No vert det andre bollar i Lærdal: – Denne hadde ein fantastisk smak!