Legg til rette for åtte einebustader på Fretheimshaugane