Dei tek småjobbar for å tene pengar til russetida: –Me har lyst til å vere ute i lokalsamfunnet