Politiet: – Trist at me blir skeptiske til alle ein ikkje kjenner