Lærdal kommune politimeld for brot på kulturminnelova