Stor stein i vegen langs Årdalsfjorden. Sperra eit felt