– Det dårlegast betalte pizzabodet i verda, men óg det lukkelegaste