Ola Moe kjøpte Hotel Mundal: – Har sterke kjensler for det