Har auka omsetnaden med 21 prosent: – Eg må nesten klype meg i armen