Stig Arne Thune har sagt opp jobben som rådmann i nye Sogndal kommune