Tvangslidingane gjorde at Klara ikkje ville leva lengre: No fortel ho si historie