Desse vegane i Sogn er framleis stengde etter uvêret