Anders (17) er ein av tre elevar på kokk- og servitør linja - nye søkjartal gir grunn til optimisme