Straumprisane splittar kommunen:- Me må ha ei ordning som hjelper oss, eller så går det ikkje