– Mange studentar slit med motivasjonen etter nedstenginga