Ingebjørg har teke vare på Huldreduken i Vee i 70 år: – Dei trudde på alt før