Ynskje om ny omsorgsbolig møter stadig motgang - denne gongen frå regjeringa