Desse to tinga gler ordføraren seg til å samarbeida med naboane om