– Russetida er ei tid med mykje moro, men me ynskjer òg å gje noko attende til samfunnet