Uvêret takkar for seg: – Det ser atskilleg betre ut