For seks år sidan låg bygda med brekt rygg. Sidan den gong er alt snudd på hovudet - no planlegg dei neste kapittel