Trur på 80 nye arbeidsplassar i landets største oppdrettsanlegg på land