– Førebyggjande arbeid for å hindra nye brukarar av narkotika må styrkast